วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

นศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง ร่วมกับ อบจ.ระยอง เปิดสัมมนาทางวิชาการ ‘การพัฒนาจังหวัดระยอง ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม’ ตั้งเป้าเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 ธ.ค.ที่ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) วิทยาเขตระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต X-DBA รุ่นที่ 9 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) วิทยาเขตระยอง และ อบจ.ระยอง ได้จัดสัมมนา ‘การพัฒนาจังหวัดระยอง ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม’ และจัดนิทรรศการ EECi และโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ มี ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ดร.รัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ สายงานนโยบายและแผน EEC ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ น.ส.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ปธ.กก.บ.รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จก. ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาดังกล่าวด้วย

 

ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ส่วนภาคเกษตร และท่องเที่ยว ต้องพัฒนาให้มีรายไม่แพ้ภาคอุตสาหกรรม โดยจังหวัดระยอง ถือว่ามีศักยภาพพร้อมมากทั้ง 3 ด้าน รวมทั้งด้านที่ 4 ภาคของการศึกษาด้วย ต้องมองว่า จังหวัดระยองจะเป็นเมืองอัจฉริยะทุกด้านได้อย่างไร ซึ่งหากทำได้ จะเป็นต้นแบบของประเทศ วันนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เข้ามาช่วย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดระยอง พร้อมที่จะเดินไปกับ EEC เพื่อเป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะให้ได้ต่อไป

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว