วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม ร่วมงานวันดินโลก อ.แม่แจ่ม คนร่วมงานนับพันคน

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2566 – 2567 ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน : Sustainable Soil and Water for better life” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,400 คน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูมงคลวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม พระครูวีรกิจสุนทร รองเจ้าคณะตำบลช่างเคิ่ง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านเจียง พระครูวิสุตปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่างเคิ่ง และพระเถรานุเถระร่วมกิจกรรม

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.