วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์-นภชนก เหมือนนามอญ แสดงความยินดี ชนะพล คลังรุ่งเรือง นายกสมาคมการค้าไทย-เหลียวหนิง เป็นคณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายชนะพล คลังรุ่งเรือง นายกสมาคมการค้าไทย-เหลียวหนิง เป็นคณะที่ปรึกษา ทางด้านนายณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงว่าการวัฒนธรรม น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรม และ ดร.รัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ ได้ร่วมแสดงความยินดี และพร้อมที่จะประสานงานทำงาน และทำงานให้กระทรวงวัฒนธรรมมีความเจริญยิ่งขึ้นไป

ทีมข่าวการเมือง “ข่าวทั่วไทย”รายงาน