วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เมืองคอนเดือดแค่เลือก ผญบ.ทุ่มซื้อเสียงหัวละ 15,000 บาท – หอบคลิป ภาพร้องนายอำเภอคัดค้านผลเลือกตั้ง

 

(19 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องปกครองที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายฉัตรชัย รัตนพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้เข้ายื่นเรื่องถึงนายอำเภอทุ่งสง เพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสงใหม่ รวมทั้งสอบสวนความผิดของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ภาพ ต.หนองหงส์ จำนวน 8 คนที่ร่วมกันกระทำความผิด ฯและให้มีคำสั่งหื้พ้นจากตำแหน่ง โดยนำภาพถ่ายและคลิปการกระทำความผิดมามอบเป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอีกด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรIมราช ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฎว่าการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2511 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน พ..ศ2551

 

โดยกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้จงใจกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้ง กล่าวคือ ประการแรก ได้มีนายวีรชาติ หรือเอ็ม เทพรัตน์ ตำแหน่งสารวัตกำนันตำบลหนองหงส์ ได้โทรศัพท์ไปยังผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเสนอให้เงินจำนวน 15,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามแฟลชไดร์ที่แนบมาท้ายนี้คำร้อง และประการที่สอง ในวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้มีบุคคลที่ปรากฎ ซึ่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจำนวน 8 คน เดินทางมาที่บ้านของผู้สมัครหมายเลข 1 และใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยการถ่ายภาพลงในระบบการสื่อสารด้วยภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้สมัครหมายเลข 1 รายละเอียดปรากฎตามภาพถ่ายที่แนบมาท้ายคำร้อง
ซึ่งการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มนี้ ทำให้ข้าพเจ้านายฉัตรชัย รัตนพันธุ์ ผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหมายเลข 2 และประชาชนได้รับความเสียหาย จึงขอยื่นคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง เพื่อให้นายอำเภอทุ่งสงได้สอบสวนให้ความจริงปรากฎ และมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีส่วนในการกระทำความผิดพ้นจากตำแหน่งและมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้งและให้ประกาศเลือกตั้งใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมข้าพเจ้าจะนำเสนอในชั้นสอบสวน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช V.2 ได้โพสต์คลิปที่นายนายวีรชาติ หรือเอ็ม เทพรัตน์ ตำแหน่งสารวัตกำนันตำบลหนองหงส์ ได้โทรศัพท์ไปยังผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง โดยมีการพูดระบุว่าขอให้ผู้หญิงคนดังกล่าวและน้องสาวไปลงเลือกตั้ง โดยกากบาทในช่องเบอร์ 7 จะทำให้บัตรเสีย เมื่อนับคะแนนพบบัตรที่กากบาทเบอร์ 7 ปรากฏเป็นหลักฐานจริง ก็จะโอนเงินมาให้ผู้หญิงคนดังกล่าว 15,000 บาททันที และห้ามนำเรื่องไปบอกให้คนอื่นรู้เปอันขาด ขอให้รู้กันแค่ 2 คนเท่านั้น ในขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าวอ้างว่าน้องสาวจะยอมรับตามที่เสนอหรือไม่ เพราะไม่แน่ใจว่าจะได้เงินจริงตามที่ตกลงกันหรือไม่ นายวีรชาติ หรือเอ็ม จึงกล่าวว่าไม่ได้ทั้ง 2 คนก็ขอแต่คนเดียวก็ได้ ขอให้ช่วยน่าเอ็มสักที และถาได้ทั้ง 2 คนจะดีช่วยน้าเอ็มที่น้าเอ็มติดอยู่สองสามแสน ซึ่งในที่สุดหญิงสาวก็รับปาก ในขณะที่ชาวโลกโซเชี่ยลเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปดังกล่าวออกไปอย่างกว้างขวาง

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช
19 ธ.ค.2566