วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

ผู้ใหญ่บ้านราชัน วิจิตร ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลนาป่า(คนใหม่) มี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อค้า ประชาชน ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

 

เวลา 10.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจ้าวชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานการเลือกตั้งกำนันตำบลนาป่า (คนใหม่) แทนตำแหน่งที่ได้ว่างลง มี ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาป่า จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยในที่ประชุม ผู้ใหญ่บ้านธวัชขัย รุ่งเรืองสินงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า ได้มีการเสนอชื่อ ผู้ใหญ่บ้านราชัน วิจิตร เป็นกำนันตำบลนาป่า (คนใหม่) และในที่ประชุมไม่ได้มีผู้ใหญ่บ้านคนใดเสนอชื่อผู้ใหญ่บ้านคนอื่น ส่งผลทำให้ผู้ใหญ่บ้านราชัน วิจิตร ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลนาป่า ไร้คู่แข่งขัน

 

โดยทางนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรีได้ กล่าวแสดงความยินดีกับกำนันตำบลนาป่าคนใหม่และขอให้ได้ทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนรวม พร้อมกันนี้ทางนายอำเภอเมืองชลบุรี ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี และผู้ใหญ่บ้านตำบลนาป่าทุกคนได้ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านราชัน วิจิตร กำนันตำบลนาป่า (คนใหม่ ) นอกจากนี้แล้วยังได้มี สจ. ธีรพงศ์ ศิริรักษ์ สจ.ภิรมย์ อาจวารินทร์ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี อดีต สจ.คงพัชร ไขรัศมี นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า นักธุรกิจและประชาชน เข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก