วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าพานทอง แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตก พื้นที่ ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ทันที พร้อมชี้แจงสาเหตุ กรณีอดีตผู้ใหญ่บ้านร้องเรียน

การไฟฟ้าพานทอง แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตก พื้นที่ ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ทันที พร้อมชี้แจงสาเหตุ กรณีอดีตผู้ใหญ่บ้าน คุณกิตติภพ โพธิ์ทอง ที่อยู่ 136/3 ม.8 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี หมายเลขผู้ใช้ไฟ 020021962016 (PEA 6100009016) ขนาด 15 A 3 เฟส ขอใช้ไฟในนาม นางสาวรุจี ประทุมยศ เจ้าของกิจการร้านอาหารและรีสอร์ท พานทองริเวอร์ไซด์ ได้ร้องเรียนผ่านสื่อสารมวลชน เรื่องกระแสไฟฟ้าตก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 กฟอ.พนท.
นายสุทธิพงศ์ วินุราช ผจก.ไฟฟ้าอ.พานทอง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในซอย 39 บางนาง มีงานปรับปรุงไฟตกโดยใช้งบของ กฟภ. และมีงานขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงโดยใช้งบของผู้ใช้ไฟที่ประกอบกิจการสร้างบ้านขายจำนวน 13 หลัง ซึ่งไม่ใช่งบประมาณของผู้ร้องตามที่ออกสื่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปี 2561 ผปบ.กฟอ.พนท. มีแผนงานปรับปรุงไฟตกจากหม้อแปลงขนาด 30 kVA จึงได้ทำการปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 kVA บริเวณปากซอย 39 บางนาง และปรับปรุงสายแรงต่ำจาก 1เฟส 2 สาย เป็น 3 เฟส 4สาย ขนาด 50 AW ภายในซอย 39 บางนาง โดยใช้งบ คพจ.1 แผนงานที่ 4
WBS: P-TDD01.4-H-PNTD0.1102 มูลค่า 128,198.90 บาท
2. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ได้มีบริษัท ธนาศิริ ซิตี้ จำกัด ได้ติดต่อขอขยายเขตแรงสูง เพื่อประกอบกิจการโครงการหมู่บ้านประมาณ 70 หลังคาเรือน ผบค.กฟอ.พนท. ได้สำรวจและแจ้งค่าใช้จ่ายกับบริษัทแล้ว หม้อแปลงขนาด 160 kVA 1 เครื่อง จำนวนเงิน 1,970,105.40 บาท แต่บริษัทไม่ได้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ปี 2565 ได้มีงานขยายเขตของ น.ส.สุภาลักษณ์ ใคร้มูล เพื่อปลูกบ้านขายจำนวน 8 หลัง ผบค.กฟอ.พนท. จึงได้ประมาณการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลงจาก 50 kVA เป็นหม้อแปลงขนาด 100 kVA WBS: C-65-H-PNTCS.0266 มีมูลค่า 399,959.58 บาท
4. ต่อมา ปี 2566 น.ส.สุภาลักษณ์ ใคร้มูล ขอขยายเขตเพิ่มเติมในบริเวณเดิม เพื่อปลูกบ้านขายเพิ่มจำนวน 5 หลัง แต่ไม่มีการเพิ่มขนาดหม้อแปลง
5. วันที่ 30 พ.ย. 2566 บริษัท ธนาศิริ ซิตี้ จำกัด ได้ติดต่อขอขยายเขตแรงสูง เพื่อประกอบกิจการโครงการหมู่บ้านประมาณ 70 หลังคาเรือนอีกครั้ง ผบค.กฟอ.พนท. อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ปัจจุบัน หม้อแปลงขนาด 100 kVA PEA65-017948 มีการจ่ายไฟแบบ 1 วงจร แท็ป 3 ซึ่งมีระยะทางระหว่างหม้อแปลงถึงปลายสาย มีระยะ 683 เมตร ซึ่ง ผปบ. ได้ทำวัดโหลดหม้อแปลงลูกดังกล่าว มีแรงดันที่ต้นหม้อแปลง 240 โวลท์ และมีแรงดันปลายสายอยู่ที่ประมาณ 225 โวลท์ และข้อมูลในระบบ OPSA มีแรงดันปลายสาย PEAK อยู่ 219 โวลท์ และมีกระแส IA=78.68 A IB=36.16 A IC=23.48 A

7. เมื่อเดือนตุลาคม ปี2566 ผู้ร้องได้ทำการแจ้งกระแสไฟฟ้าตก ผปบ.กฟอ.พานทอง ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพบว่าเกิดออกไซด์ที่สายไฟฟ้าภายในของผู้ใช้ไฟ และผปบ. ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ไฟได้ปกติ หลังจากดำเนินการแก้ไขแล้วนั้น ในบริเวณดังกล่าวไม่มีผู้ใช้ไฟ แจ้งเรื่องกระแสไฟฟ้าตกอีกเลย
8. อพาร์ทเม้นที่ผู้ร้องกล่าวถึง นั้น ได้ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 A 3 เฟส เดิมอยู่แล้ว
ทางด้าน “อดีตผู้ใหญ่อ๊อด”นายกิติภพ โพธิ์ทอง กล่าวว่า ได้ขออภัยในข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จุดที่ร้องเรียนสื่อมวลชนเรื่องกระแสไฟตก กับจุดที่ตัวผมขอขยายเขตไฟฟ้านั้น เป็นคนละจุดกัน แต่มีพื้นที่ห่างกันระยะประมาณ 300- 400 เมตร ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายส่งไฟฟ้าเส้นเดียวกัน จึงต้องขออภัยหน่วยงานไฟฟ้าอำเภอพานทอง และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอำเภอพานทอง และสื่อมวลชน ได้เข้ามานำเสนอข่าว เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องไฟฟ้าตก ไฟฟ้ากระชาก ทำให้ปัญหากระแสไฟฟ้าตกในซอย 39 ตำบลบางนางอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีผ่านไปด้วยดี ซึ่งตัวผมและชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือน ได้รับผลกระทบ ขอขอบคุณการไฟฟ้าพานทองที่มาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยความรวดเร็ว