วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนอัจฉริยะ 3 ภาษา จัดการแข่งขันกีฬาสี Sport Day ประจำปีการศึกษา 2566

ที่สนามกีฬา โรงเรียนอัจฉริยะ 3 ภาษา เขตเทศบาลเมืองนครนายก นางนิศารัตน์ เหมือนตา รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี Sport Day ของโรงเรียนอัจฉริยะ 3 ภาษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายบังเอิญ อิ่มจิตร ประธาน กรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ปสกช.) จังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน การจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอัจฉริยะ 3 ภาษาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะรู้จักให้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนได้หันมาสนใจด้านกีฬาต่างๆมากขึ้น

 

เป็นการปลูกฝัง การทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างพลัง ความรักความสามัคคี และรู้จักการวางแผนในการทำงาน ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งเป็นคณะสี 4 สี ประกอบด้วยสีแดง สีชมพู สีฟ้าและสีเหลือง มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ วิ่งเก็บลูกบอล วิ่งซิกแซก วิ่งอ้อมสิ่งกีดขวาง ว่ายน้ำ ฟุตบอล แชร์บอล กรีฑา และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่น โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักเรียนกันเป็นจำนวนมาก

 

นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน