วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ยิ่งใหญ่ มี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมงานและมีความสนุกสนาน ครื้นเครงอย่างมาก

 

เวลา 09.00 นาฬิกา วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี นายอิฎฐาทรัพย์ อายุเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ เป็นประธานพิธีเปิด มี นายสมิธ ธารา นายก อบต.คลองตำหรุ พร้อมด้วย คณะรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ประธานสภา อบต.คลองตำหรุ ปลัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะ อสม. ประธานกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชน พ่อค้า นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เด็ก เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

โดยนายกฯอิฎฐาทรัพย์ อายุเจริญ ประธานพิธีเปิดได้เป็นผู้อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2567 ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมกับได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองตำหรุและโรงเรียนวัดบุญญราศรี ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและตำบลคลองตำหรุ พร้อมกับได้มอบเงินและของขวัญรางวัลจำนวนมากให้กับเด็กทุกคน นอกจากนี้แล้วภายในงานยังได้มี นายก อบต.คลองตำหรุและคณะ มอบเงินสนับสนุการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 อีกทั้งยังได้มี ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ พ่อค้า นักธุรกิจ ผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567และทุนการศึกษาให้กับเด็กอีกด้วย และภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองตำหรุ เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลคลองตำหรุ โรงเรียนวัดบุญญราศรี และ กิจกรรมการละเล่นอื่นๆอีกมากมาย มีความยิ่งใหญ่มาก สร้างความสนุกสนาน ครื้นเครงอย่างมาก อีกทั้งภายในงานทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองตำหรุและผู้ใหญ่ใจดีได้ทำการจัดซุ้มอาหาร อาทิ ข้าวแกง ขนมจีน ก๊วยเตี๋ยว ราดหน้า หอยทอด เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ ไอศกรีม ฯลฯ จัดเลี้ยงฟรีให้กับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และเด็กจำนวนมากอีกด้วย สร้างความสุขให้กับเด็กและทุกคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากทีเดียว

 

# ภาพ/เรื่อง วิรัช หนูขาว