วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

SPRC สนับสนุน 500,000 บาท จัดการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล “มัจฉาหาคู่” ครั้งที่ 2 มุ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวทะเลจังหวัดระยอง

 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประมงจังหวัดระยอง ชมรมกีฬาเรือเร็วจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง และชุมชนแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง จัดการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล ภายใต้ชื่อ “มัจฉาหาคู่” ครั้งที่ 2 ณ หาดแหลมรุ่งเรือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.2 แสนบาท โดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบรางวัลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล ให้แก่ผู้ร่วมการแข่งขันตกปลาทะเล ในครั้งนี้

 

นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท SPRC กล่าวว่า “SPRC ร่วมกับ ททท. สำนักงานระยอง ชมรมกีฬาเรือเร็วจังหวัดระยอง และประมงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล ภายใต้ชื่อ มัจฉาหาคู่ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ หาดแหลมรุ่งเรือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวชายทะเลในบริเวณหาดแหลมรุ่งเรือง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวประมงในพื้นที่และพี่น้องในชุมชนให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประเภทตกปลาให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจในกีฬาชนิดนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ SPRC ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเติบโตเคียงคู่กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน”

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว