วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 มี นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น นักการเมือง ครู ร่วมงานจำนวนมาก

 

เวลา 09.30 นาฬิกา วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ( ประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ และ อำเภอบ่อทอง ) ได้มีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โดยมีนายวินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า อำเภอพานทอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน มี นายอดุลย์ จันทร์ฝาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายปรัตรวีย์ วิจบ นายอำเภอพานทอง นายจุลินทร์ พุทธิพิพัฒน์ขจร สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอพานทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 ข้าราชการครูบำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

ภายในงานได้มีพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป และภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงของครู มีพิธีสวดคำฉันท์ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จ่าสิบเอกนิธิ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพานทอง ครูอาวุโสประจำการ ได้นำผู้ร่วมชุมนุมในงานวันครูกล่าวปฏิญาณตนของการเป็นครู ต่อจากนั้นนายอดุลย์ จันทร์ฝาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้เป็นผู้อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา ส่วนนายวินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่า ประธานพิธี ได้เป็นประธานมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสประจำการ ส่วนทางด้านนายอดุลย์ จันทร์ฝาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้มอบของที่ระลึกและโล่เชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างดียิ่งให้กับนายกฯ วินัย คุ้มครอง ประธานพิธีอีกด้วย นอกจากนี้แล้วภายในงานยังได้มีพิผธีมอบรางให้กับพระสงฆ์ที่ได้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา และรางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลคุรุสภา รางวัลครูจิตอาสา ฯลฯ สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครูที่ได้รับมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2567 เป็นอย่างมากทีเดียว

 

# ภาพ/เรื่อง วิรัช หนูขาว