วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผอ.กกต.เมืองคอนเผยเลือกตั้งใหม่ สส.เขต 8 ต้องชดใช้กว่า 10 ล้าน แต่ยังไม่สิ้นสุดรอคำพิพากษาศาลฎีกาฯ

 

 

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งมีหนังสือถึงนายสุเทพ บุณยเกียรติ ผู้ร้อง เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยหนังสือ ที่ ลต (นศ)0003 / 20 แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้งความว่า เรียนนายสุเทพ บุญยเกียรติ ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ผู้ถูกร้องที่ 1 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ผู้ถูกร้องที่ 1 และให้ผู้ถูกร้องที่ 1 รับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง โดยทาง กตต.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาพิพากษาในคดีดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

(18 ม.ค.) ที่ร้านอาหารนาพ่อเฒ่า ถนนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม “สัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเกือบ 200 คน โดยมีนายสัญญา กรุงแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

นายสัญญา กรุงแก้ว ได้แนะนำตัวเองในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมชี้แจงกรณี กตต.มีมติให้ใบแดงนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล สส.เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 ว่าเรื่องยังไม่สิ้นสุด ใบแดงที่ว่าเป็นใบแดงในส่วนของ กกต. หลังจากนี้ กกต.กำลังทำคำวินิจฉัย และประมาณการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งยื่นไปพร้อมกับคำร้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หากศาลประทับรับฟ้องนางมุกดาวรรณ ก็ต้องยุติการดำรงตำแหน่งทางการเมืองทันที และต่อไปในกระบวนการชั้นศาลอาจจะพิพากษายืนตาม กกต.นางมุกดาวรรณ ก็จะพ้นจากการเป็น สส.และทาง กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ต่อไป แต่หากทางศาลเห็นแย้งกับ กกต.และยกคำร้องนางมุกดาวรรณ ก็จะกลับมาดำรงตำแหน่ง สส.ตามปกติต่อไป

อย่างไรก็ตามหากศาลพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของ กกต. นางมุกดาวรรณ ก็จะพ้นจากการเป็น สส. และต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย ซึ่งทาง กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ต่อไป ในขณะนี้ทาง กตต.กำลังดำเนินการรวบรวมเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งนครศรีธรรมราช มีเขตเลือกตั้ง 10 เขต การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้จ่ายในการเลือกตั้งรวมกว่า 80 ล้าน แต่เฉพาะในเขต 8 มีผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง 117,000 คนเศษ มีหน่วยเลือกตั้ง 149 หน่วยเลือกตั้ง ในครั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะกว่า 76 เปอร์เซนต์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ล้านบาทเศษ ซึ่งหากศาลฏีกาพิพากษาให้ใบแดง ในการเลือกตั้งใหม่นางมุกดาวรรณ จะเป็นผู้จ่ายก็ประมาณ 10 ล้านบาทเศษ โดยในขณะนี้สรุปว่า เขต 8 เป็นแค่ใบแดงจาก กกต. ยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ ต้องรอคำพิพากษาจากศาลฎีกา ฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2567 จะมีลงประชามติและเลือกตั้ง ส.ว.แต่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 8 จ.นครศรีธรรมราชก่อน นายสัญญา กล่าว

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
18 ม.ค. 2567