วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

รองผู้ว่าชลบุรีร่วมหลายหน่วยงานประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

(วันที่ 20 มกราคม 2567) ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยสถานการณ์ไฟป่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 – 17 มกราคม 2567
เกิดเหตุไฟป่า 26 ครั้ง พื้นที่เสียหายรวม 206.5 ไร่ สาเหตุที่ ทำให้เกิดไฟป่า ได้แก่ การเผาไร่ เผาหญ้า
และเผาสุสาน ของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ผู้ที่ขึ้นไปหาของป่า ซึ่งพื้นที่เกิดเหตุไฟป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกาศให้เป็นเขตควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะอำเภอศรีราซาเป็นพื้นที่เกิดเหตุไฟป่ามากที่สุด

 

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จึงได้เชิญอำเภอศรีราชา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ และร่วมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งหลายหน่วยงานได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นพื้นที่ที่ดูแลมีบริเวณกว้างแต่กำลังคนดูแลไม่เพียงพอ และขาดงบประมาณที่จะที่จะมาดูแล อุปกรณ์การดับไฟไม่เพียงพอ เป็นต้น ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าในเรื่องงบประมาณจะนำเรื่องไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

และให้ผู้นำชุมชนลงพื้นที่ทำความเข้าใจประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่รอยต่อป่า รวมถึงหาข้อมูลคนในหมู่บ้านว่ามีใครมีอาชีพหาของป่า เริ่มจากการพูดคุยประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ไม่ให้มีการเผาป่า จนไปถึงใช้มาตราการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้หน่วยงานในพื้นที่รายงานสถานการณ์มายังจังหวัดชลบุรี ซึ่งอาจมีการประกาศเป็น พื้นที่ภัยพิบัติ เพราะปัญหาไฟป่าจะมีผลไปถึงการเกิดฝุ่นละออง pm 2.5