วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนวัดเขาขุนพนมผุดโครงการ“คลินิกกีฬาเชปักตะกร้อ สานฝันเพื่อน้องมุ่งสู่ทีมชาติไทย”

 

(21 ม.ค.) ที่หอประชุมอุทยานการศึกษาเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอุดมศักดิ์ นวลนุช ส.อบจ.นครศรีธรรมราช ตัวแทนนางอวยพรศรี เชาวลิตร สส.ปชป.จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ “คลินิกกีฬาเชปักตะกร้อ สานฝันเพื่อน้องมุ่งสู่ทีมชาติไทย”โดยนายจุฬา จันทรพราหมห์ ผอ.โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในพื้นที่ อ.พรหมคีรี ผู้นำท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง โค้ชและนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจำนวน 50 คน รวมทั้งอาจารย์พันโทพวงน้อย เจนกิจ ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ (พละศึกษา) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อดีตนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย ชุดเหรียญทองซีเกมส์-เอเชี่ยนเกมส์ ร่วมในพิธีเปิด

นายจุฬา จันทรพราหมห์ ผอ.โรงเรียนวัดเขาขุนพนม กล่าวรายงานว่า โรงเรียนวัดเขาขุนพนม เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3 )กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวัดเขาขุนพนม ซึ่งนายธีรภัทร์ บุรินทรโกษฐ หัวหน้ากลุ่ม ฯ ได้จัดฝึกซ้อมทักษะกีฬาซปักตะกร้อ ให้นักเรียนที่มีความถนัดและสนใจและเล็งเห็นว่า ถ้านักกีฬากลุ่มนี้ได้รับการฝึกทักษะและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากโค้ชผู้มีประสบการณ์และนักกีฬาที่มีความสำเร็จสูงสุด นั่นคือ นักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางหรือทางเลือกหนึ่งที่จะให้นักกีพาเหล่านี้มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น มีความพยายาม ที่จะประสบความสำเร็จดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ มีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบ วินับ ห่างไหลจากยาเสพติด ที่สำคัญจะมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาตะกร้อ จะมีหน้าที่การงานที่ดีต่อไปในอนาคตทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จึงเปิดคลินิกกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนวัดเขาขุนพนม ในเบื้องต้นมีนักเรียนทั้งผู้ชายและผู้หญิงสมัครใจเข้าร่วมฝึกเล่นกีฬาตะกร้อกว่า 40 คน

 

 

สำหรับในวันนี้โดยได้เชิญวิทยากรที่เป็นโค้ชและนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย จำนวน 50 คน ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักกีฬาของโรงเรียนวัดเขาขุนพนม จ.นครศรีธรรมราช และเชื่อว่าการฝึกฝนและส่งนักกีฬาตะกร้อของโรงเรียนวัดเขาขุนพนมเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจะทำให้รักกีฬามีประสบการณ์และสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย รวมทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งชาย/หญิงในอนาคตอย่างแน่นอน

นายธีรภัทร์ บุรินทรโกษฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวัดเขาขุนพนม กล่าวว่า อำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มีปูชนียบุคคลด้านกีฬาเซปักตะกร้อที่เป็นตำนานและประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาตะกร้อ และเซปักตะกร้อคืออาจารย์พันโทพวงน้อย เจน ซึ่งในอดีตเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชุดที่คว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ -เอเชี่ยนเกมส์ โดยในปัจจุบันพันโทพวงน้อย เจนกิจ เป็นครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ (พละศึกษา)วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในขณะที่ตนก็เป็นนักกีฬานักกีฬาเซปักตะกร้อ และชื่นชอบกีฬาประเภทนี้เป็นชีวิตจิตใจ ซึ่งในตอนที่อยู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก็เคยฝึกสอนนักเรียนในพื้นที่จนก้าวสู่เยาวชนทีมชาติ และปัจจุบันลูกศิษย์ตนเรียนอยู่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาที่มีความเป็นเลิศในกีฬาตะกร้อและเซปักตะกร้อ อีกทั้งตนยังสนิทสนามกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมผู้ฝึกสอน ฯของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครปฐมเป็นอย่างดี เมื่อมาอยู่โรงเรียนวัดเขาขุนพนม พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ จึงคิดทำโครงการฝึกฝนกีฬาตะกร้อให้เด็ก ๆ ซึ่งรับการตอบรับจากนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.โรงเรียนและคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ของโรงเยียนวัดเขาขุนพนมเป็นอย่างดี และยังเชิญอาจารย์พันโทพวงน้อย เจนกิจ มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ฯ อีกด้วย

 

 

“ตนมั่นใจในศักยภาพของเด็ก ๆ อย่างมาก แค่ฝึกฝนกีฬาตะกร้อมา 1 เดือนพบว่าเด็ก ๆ มีขีดความสามารถสูงมาก จึงเชื่อว่านักกีฬาของโรงเนียนวัดเขาขุนพนมจะพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์จนเป็นนักกีฬาที่มีความเก่งได้อย่างไม่อยากนัก โดยมีโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครปฐม พร้อมที่จะรองรับเด็ก ๆ ที่สามารถเข้าเรียนเป็นนักเรียนประจำฟรี มีโฮกาสที่จะได้รับการฝึกฝน พัฒนาและสั่งสมประสบการณ์จนกางสู่การเป็นนักกีฬานักเรียน เยาวชนทีมชาติไทย รวมทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางโค้ชและนักกีฬาและวิทยากร จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครปฐม จำนวน 50 คนได้เปิดคลีนอกฝึกสอนตะกร้อให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาขุนพนมเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางสร้างความดีใจและชื่นชอบของเด็ก ๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองจะคอยดูแลและเก็บภาพบรรยากาศการฝึกฝนของลูก ๆ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งวัน ก่อนที่บรรดาโค้ชนักและกีฬา ที่เป็นวิทยากรจากโรงเรียนกีฬาเทศกาลนคร นครปฐม ทั้งหมดจะออกเดินทางต่อไปเขาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 2567 ที่ จ.กระบี่ต่อไป

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
21 ม.ค. 2567