วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี ด้านไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดชลบุรี ปี 2566-2567 ครั้งที่ 1/2567

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี ด้านไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดชลบุรี ปี 2566-2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
สำหรับปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 – 17 มกราคม 2567 เกิดเหตุไฟป่า 26 ครั้ง พื้นที่เสียหายรวม 206.5 ไร่ สาเหตุที่ ทำให้เกิดไฟป่า ได้แก่ การเผาไร่ เผาหญ้าและเผาสุสาน ของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ผู้ที่ขึ้นไปหาของป่า ซึ่งพื้นที่เกิดเหตุไฟป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกาศให้เป็นเขตควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะเขาเขียว-เขาชมพู ซึ่งกินแนวเขตอำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง เป็นพื้นที่เกิดเหตุไฟป่ามากที่สุด

 

โดยการประชุมหารือสถานการณ์การเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย การควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร การควบคุมและลดแหล่งกำเนิดฝุ่นควันที่เกิดจากการจราจรและการขนส่ง การควบคุมและลดแหล่งกำเนิดควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร การควบคุมและลดแหล่งกำเนิดควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างถนน การควบคุมและลดแหล่งกำเนิดภาคอุตสาหกรรม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ การประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพิจารณา ข้อเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปี 2567