วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ป.ป.ส. ลุยเมืองคอนเปิดปฏิบัติการยุทธการ เด็ดปีกผู้ค้า รักษาผู้เสพ สร้างชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด พื้นที่ภาค 8

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ (25 มกราคม ) ที่ห้องประชุม พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช ภ.จว.นครศรีธรรมราช พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นประธานแถลงข่าวปฏิบัติการยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้า รักษาผู้เสพ สร้างชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด” พื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 8 โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ท.สุรพงศ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการ ป.ป..ส ภาค 8 ตำรวจภูธรภาค 8 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการแถลงข่าวก่อนร่วมกันลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมาย

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และแถลงข่าวปฏิบัติการยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้า รักษาผู้เสพ สร้างชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 8โดย ป.ป.ส.ภาค 8 บูรณาการกับตำรวจภูธรภาค 8 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้า รักษาผู้เสพ สร้างชุมชนปลอดภัย จากยาเสพติด” เพื่อติดตามจับกุมนักค้ายาเสพติด ในระดับแพร่ระบาด รวมทั้งผู้ที่ถูกร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริง ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 ในวันนี้มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 60 เป้าหมาย ภารกิจของชุดปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ คือ หนึ่ง จับกุมและสืบสวนขยายผล ไปให้ถึงตัวการระดับที่เหนือขึ้นไป เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติด อย่างเข้มข้นและเด็ดขาด สอง กวาดล้างแหล่งพัก/แหล่งมั่วสุม และสาม ค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และผู้ป่วยอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแบบสมัครใจ เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด สำหรับปฏิบัติการในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่แสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ รัฐบาล ที่ตั้งเป้าหมายว่า “ต้องลดผลกระทบจากยาเสพติด ที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน” หรือ “ทำให้ชุมชน สังคม ปลอดภัยจากยาเสพติด” ให้ได้ภายใน 1 ปี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธี Kick Off เปิดปฏิบัติการยาเสพติด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ภาย หลังจากนั้น ได้มีความพยายามสกัดกั้น และหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดนของหน่วยงานกองทัพ และภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ตอนใน การเปิดยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย ในพื้นที่ ภาคใต้ตอนบน”

 

 

 

ซึ่งคำว่า เด็ดปีก หมายถึง มาตรการทางการข่าว และ การบังคับใช้กฎหมาย จับกุมผู้ค้ารายย่อย และขยายผลไปให้ถึงผู้ค้าในระดับเหนือขึ้นไป เพื่อยึดทรัพย์สิน ตัดวงจรการค้า และการเงิน การปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 8 พบทั้งการค้ารายย่อย ผู้เสพ ผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ผลปฏิบัติการยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้า รักษาผู้เสพ สร้างชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 8 ตามเป้าหมาย 60 ราย ได้ของกลาง ยาบ้า 598 เม็ด ไอซ์ 3.38 กรัม อาวุธปืน 4 กระบอก กระสุน 51 นัด อายัดทรัพย์สิน 2 ราย มูลค่า 1,150,000 บาท สามารถจับกุมได้ 23 รายตามหมายจับ นำตัวผู้เสพเข้ารับการบำบัด จำนวน 33 ราย

จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด สูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบล โดยได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช คัดเลือกตำบล ที่แพร่ระบาดยาเสพติด ที่สำนักงานป้องกันและปราบยาเสพติด ภาค 8 ที่ขึ้นบัญชีไว้ เข้ามาดำเนินโครงการ กระบวนการสร้างชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ (ระยะเวลา 4 เดือน)

ซึ่งจะดำเนินการใน 3 ขั้นตอน ขั้นเตรียมการ คือแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ สืบสภาพชุมชน สร้างความเข้าใจในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของประชาชน องค์กรภาคีเครือข่ายในท้องที่ ขั้นตอนการปฏิบัติการ กระบวนการสร้างแนวร่วม สร้างความเข้าใจค้นหาผู้ค้า เพื่อดำเนินการจับกุม ค้นหาผู้เสพด้วยวิธีการ เอกซ์เรย์ 100 เปอร์เซ็น และกลั่นกรองรับรองบุคคลสีขาวในชุมชน สำหรับผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และนำผู้เสพในชุมชนเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัด CBTx ขั้นส่งต่อความยั่งยืน ส่งมอบพื้นที่ รักษาสภาพชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน ให้ตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
25 ม.ค. 2567