วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

นักศึกษาร้องศาลปกครอง วอน กยศ.อนุมัติเงินกู้ยืม หลัง รมช.คลัง สั่งด่วนแล้ว หากเมินอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและอาจผิด พ.ร.บ.คอมฯ

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ได้สั่งการให้ ผจก.กยศ.เร่งอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ นศ. ที่ขอกู้เงินทั่วประเทศโดยด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ นศ.และผู้ปกครองนั้น ปรากฏว่า ที่ศาลปกครองระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ได้มีตัวแทน นศ. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง จำนวน 5 คน มี น.ส.อริสรา สายสนอง อายุ 24 ปี นศ. ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ น.ส.อริสรา รอบรู้ อายุ 30 ปี นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ น.ส.รินรดา ดิษฐสอน อายุ 22 ปี นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น น.ส.สุชาดา แก้วคำแสน อายุ 31 ปี นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น และนายเอกชัย พิลาวุฒิ อายุ 26 ปี นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองระยอง เพื่อยื่นคำร้อง เนื่องจาก นศ.ถูก ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระงับการให้กู้ยืมเงิน ทั้งที่ นศ.เป็นผู้กู้รายเก่า โดยได้ยื่นกู้เงินมาตั้งแต่ปี 2564 แล้ว แต่ปรากฏว่า เมื่อ นศ.ที่ผู้กู้รายเก่า จะเข้าระบบเพื่อเบิกเงินกู้ของ กยศ. ปรากฏว่า ในระบบให้กู้ยืมระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)ซึ่งเป็นเมนูของนักศึกษาได้ขึ้นข้อความว่า ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืมจากสาเหตุสถานศึกษาทำผิดข้อตกลงเงื่อนไขที่ให้ไว้กับกองทุน ทั้งที่ข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เปิดการเรียนการสอนตามปกติ

น.ส.สุชาดา แก้วคำแสน นศ.ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ตนกับเพื่อนๆ ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง มาตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากว่าพวกตนฐานะครอบครัวยากจน ดังนั้น จึงได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินยืมเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนมาตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2564 เป็นต้นมา ต่อมา ในภาคเรียนที่ 2/2566 ตนได้ทำใบเบิกค่าเล่าเรียนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสถานะเอกสาร ธนาคารตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน 1 เทอมจะได้รับเงิน 6 งวด หลังจากนั้น พวกตนได้รับเงินค่าครองชีพ (ค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา) เพียง 3 งวดเท่านั้น ส่วนงวดที่ 4 – 6 ได้ปรากฏข้อความว่า ถูกระงับการโอนเงินโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้พวกตนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า พวกตนได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว และไม่มีเงินค่าเทอม รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ทำให้สิทธิของพวกตนได้รับผลกระทบจากการที่ กยศ.ได้ระงับการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว ซึ่งการที่กองทุน กยศ.ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้ ทั้งที่พวกตนเป็นผู้กู้รายเก่า ได้ส่งผลกระทบจะทำให้พวกตนไม่ได้เรียนหนังสืออีกต่อไป และไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่พวกตนได้ตั้งความหวังเอาไว้ได้ ซึ่งการที่ขึ้นข้อความในระบบให้กู้ยืมระหว่าง นศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL)ว่า ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืม จากสาเหตุสถานศึกษาทำผิดข้อตกลงเงื่อนไขที่ให้ไว้กับกองทุนนั้น พวกตนไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองที่พวกตนเรียนอยู่ ตนไม่เห็นว่า มหาวิทยาลัยทำผิดจุดไหน ตรงไหน ผิดยังไง พวกตนมาเรียนและมหาวิทยาลัยก็เปิดทำการสอนตามปกติ ซึ่งพวกตนมีความเชื่อมั่นอย่างมากที่มาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา โดยพวกตนมีความตั้งใจที่จะเรียนให้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีอนาคตที่ดีและเป็นเกียรติประวัติต่อครอบครัววงศ์ตระกูลของพวกตน แต่ว่าข้อความที่ปรากฏดังกล่าว เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของพวกตนและเป็นการทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่พวกตนรักศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพวกตนสงสัยว่า การที่ ผจก.กยศ.ได้นำข้อความดังกล่าวขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นการเข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไร

 

น.ส.สุชาดา กล่าวอีกว่า วันนี้พวกตนอยากจะเรียนต่อให้จบจึงได้มายื่นคำร้องต่อศาลปกครองระยอง เพื่อขอความเมตตาจากศาลปกครองให้บังคับ ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ให้อนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับพวกตนจนสำเร็จการศึกษา และขอให้ศาลสั่งให้ผู้จัดการ กยศ.ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและตามที่ รมช.คลัง ได้สั่งการไว้โดยเร็ว

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว