วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ปรากฏการณ์ลานินญา เริ่มมีผลกระทบกับปริมาณน้ำ ในจังหวัดชลบุรี แต่มั่นใจชลประทานวางแผนรับมือได้

นายกษิภัท วัฒนสุชาติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชลบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ ปริมาณน้ำทั้ง 13 อ่าง ของชลบุรี ขณะนี้มีปริมาณน้ำรวม 160 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 54.37 ของความจุรวมทั้งหมด ส่วนอ่างเก็บน้ำบางพระปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 71.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61.38 ของความจุอ่าง โดยในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 99.82 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งในปีนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วเกือบ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเกิดจากปรากฏการณ์ลานินญา ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในปีนี้ก็ได้มีการจัดสรรตามความต้องการของผู้ใช้น้ำแต่ละภาคส่วน ในแต่ละเดือนให้ตลอดฤดูแล้งไปจนถึงเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ทางชลประทานก็ได้มีแผนแนวทางรองรับหากปรากฏการณ์ลานินญา มีความรุนแรงทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้น โดยการผันน้ำในระบบอ่างพวง ที่เชื่อมต่อมาจากอ่างหนองปลาไหลไปอ่างหนองค้อและเชื่อมต่อไปถึงอ่างบางพระ แต่ทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน