วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะมากราบพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีชวด

 

นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว. วัฒนธรรม ให้การต้อนรับนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะได้เดินทางมากราบพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีชวด และในพระธาตุจอมทองนี้บรรจุพระธาตุ ส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ก็ถือว่าเป็นพระธาตุหนึ่งที่หลายคนแวะเวียนมาสักการะบูชา

 

สำหรับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร หรือวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่มาเนิ่นนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1995 ซึ่งมีความสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุ พระทักขิณโมลีธาตุ (พระเศียรเบื้องขวา) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.