วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ฝึกร่วม!! มทภ4 เปิดการฝึกผสม ไทย – สหรัฐฯ รหัส Balance Torch 24 – 4

(28 ม.ค.) ที่อาคารเอนกประสงค์กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4 ค่ายฝึกรบพิเศษ สิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม ไทย – สหรัฐฯ รหัส Balance Torch 24 – 4 โดยฝ่ายไทย จัดกำลังพล จำนวน 48 นาย จาก ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4และชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ของ กรมรบ พิเศษที่ 4 และฝ่ายสหรัฐ จัดกำลังพล จำนวน 12นาย จาก ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่13266 กองร้อยรบพิเศษบราโว่ กองพันรบพิเศษที่ 3 กรมรบพิเศษพลร่มที่ 1 สหรัฐอเมริกา ในห้วงระยะเวลาในการฝึก ตั้งแต่ 26 ม.ค. – 4 มี.ค.67

สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกการฝึกผสม ไทย – สหรัฐฯ รหัส Balance Torch 24 – 4 เพื่อพัฒนาความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติให้ตรงกัน ของหน่วย ปฏิบัติการพิเศษ ผสมระหว่างทหารไทย และ สหรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศ และเพิ่มพูนขีด ความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพบกไทย และ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา โดย ใช้พื้นที่ค่ายกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 สิชลในการฝึก ประกอบด้วย การฝึกตามหน้าที่และหลักพื้นฐานการ ปฏิบัติการพิเศษ การฝึกพลแม่นปืนขั้นสูง , ยุทธวิธีหน่วยทหารขนาดเล็ก , การแทรกซึมทางพื้นดิน , น้ำ และอากาศ , การดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบ การฝึกภาคสนาม และการฝึกการกระโดดร่มมิตรภาพ

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่าการฝึกผสม ไทย – สหรัฐฯ รหัส Balance Torch 24 – 4 นับ เป็นเรื่องที่น่ายินดี และภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักรบพิเศษจากสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ค่ายนักรบพิเศษแห่งนี้ กำเนิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นมิตรแท้ เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ความร่วมมือได้เกิดขึ้น เพื่อที่จะช่วยกันปกป้องต่อสู้กับภัยคุกคาม โดยความ ร่วมมือก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักรบพิเศษของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสสำคัญ ในการแก้ปัญหา ภัยคุกคามมาตามลำดับ และเราก็ไม่ละทิ้งโอกาสที่จะมาทำการฝึกร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับการฝึก Balance Torch ในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญ ที่จะทำให้เราได้พัฒนา ยกระดับ ขีดความสามารถในการต่อสู้กับภัยคุกคาม ที่เปลี่ยนรูปแบบไป จากเดิมมาก หวังว่าการฝึกครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญ ของพวก เราทุกฝ่าย ในการพัฒนาตนเอง และกลับไปพัฒนางานในหน้าที่ นักรบพิเศษไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่อสู้กับภัยคุกคาม สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ เราขอเป็นตัวแทนให้กับ หน่วยพิเศษสหรัฐ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อความสงบสุขของภูมิภาค

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
28 ม.ค. 2567