วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว. วัฒนธรรมเปิดงาน “ศรีศตวรรษวิเศษ ครูประเวช กุมุท” วาระครบรอบ 100 ปีชาติกาล ครูประเวช กุมุท ศิลปินแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว. วัฒนธรรม ได้เดินทางไปเปิดงาน “ศรีศตวรรษวิเศษ ครูประเวช กุมุท” วาระครบรอบ 100 ปีชาติกาล ครูประเวช กุมุท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2532 จัดโดย คณะศิษย์ครูประเวช กุมุท มูลนิธิ ดุริยประณีต ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงคงอยู่ตราบนานเท่านาน

สำหรับประวัติ ครูประเวช กุมุท เป็นลูกชาวนา เกิดที่ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2466 บิดาชื่อ นายวง มารดาชื่อ ชุ่ม มีปู่และย่าชื่อ กลับและสาย มีพี่ชายร่วมบิดามารดาเดียวกัน 1 คน ชื่อโกวิท กุมุท ซึ่งเป็นนักดนตรีและควบคุมวงอังกะลุง

 

เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมดำเนินศึกษา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนนาฏดุริยางค์ กรมศิลปากร คือ วิทยาลัยนาฏศิลปในปัจจุบัน จนจบชั้นมัธยมศึกษาบริบูรณ์ต่อจากนั้นจึงได้เข้าเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อจบชั้นเตรียมปริญญาแล้วก็เลิกเรียน เนื่องจากได้เข้ารับราชการในกรมศิลปากร

 

พ.ศ. 2490 รับราชการในตำแหน่งศิลปินตรีที่แผนกดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร จนถึง พ.ศ. 2507 แล้วลาออกไปทำงานที่ธนคารไทยพาณิชย์ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทะเบียน จนถึง พ.ศ. 2522 จึงได้ย้ายไปทำงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ณ วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาครูประเวช กุมุท ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2532

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.