วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการวิทยาลัยป้องกันกิเลส (วปก.) รุ่น 27 ข้าราชการ ตำรวจ อัยการ นักการเมือง สนใจแห่สมัครเพียบ

 

โครงการปฏิบัติธรรมในดินแดนพุทธภูมิ ตามโครงการวิทยาลัยป้องกันกิเลส (วปก.) ใต้ร่มบารมีธรรมสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งมีนโยบายต้องการที่จะนำพุทธศาสนิกชนที่ใฝ่ธรรมะ หันมาสนใจในหลักธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับเหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ อัยการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ไปเยือน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ ตั้งแต่สถานที่ประสูติของพระมหาโพธิสัตว์ เจ้าชายสิทธัตถะ บริเวณมหามายาเทวีวิหาร สวนลุมพินีวัน ในประเทศเนปาล สถานที่ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ส่งผลให้ผู้มีใจใฝ่ธรรมะ แสดงเจตจำนงอยากเข้าร่วมโครงการวิทยาลัยป้องกันกิเลส (วปก.) จำนวนมากมายหลายร้อยคนในแต่ละรุ่นที่มีการคัดสรร อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้มีการกำหนดจำนวนคน รุ่นละ 60-90 คน ส่งผลให้หลายคนต้องผิดหวังกลับไป แต่หลายคนไม่ท้อ พยายามเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อมา บางคนก็สมหวัง บางคนก็ผิดหวัง อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากมีเจตจำนงที่แน่วแน่ สักวันจะต้องได้เข้าร่วมโครงการวิทยาลัยป้องกันกิเลส

 

 

สำหรับโครงการวิทยาลัยป้องกันกิเลสล่าสุดเป็นที่รุ่นที่ 27 มีบุคคลสำคัญที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 66 คน ได้อุปสมบทและมีโอกาสเดินทางไปเยือน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ ตั้งแต่วันที่ 4-14 กุมภาพันธ์ 2567 อาทิ พล.อ.อ.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.อ.เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นายสมภพ สมิตะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล เลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ตรีพจน์ โพธิสอน เลขานุการ ศอ.จ.อ.ส.พระราชทาน ทัพภาค 1 พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้ว พ.ต.อ.สีหเดช สระกอบแก้ว รอง ผบก.สอท 2 พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่ ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.อ.นิมิตร นูโพนทอง รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เสม็ด พ.ต.อ.สราวุฒิ ปรีดากรณ์ ผกก.สภ.ท่าช้าง ร.ต.ท.สิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ รอง สว.สภ.เสม็ด ลูกชายนายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี นายกันตภณ สุขุมาลินทร์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี

 

 

บรรยากาสในวันปลงผม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเตรียมอุปสมบท ได้มีบรรยาญาติสนิทมิตรสหาย บุคคลในครอบครัวต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ที่คนในครอบครัวของตนเอง จะได้รับการอุปสมบทจากสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และเดินทางไปเยือน 4 สังเวชนียสถาน ที่สำคัญของชาวพุทธหลายคนใฝ่ฝันจะต้องไปเยือนหากมีโอกาส

นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี กล่าวว่า โครงการวิทยาลัยป้องกันกิเลส (วปก.) ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่สำคัญอยากให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักการเมือง ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมโครงการเพื่อละกิเลส และยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ละเว้นการกระทำความชั่ว บ้านเมืองจะได้มีศีลธรรมมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าประเทศไทยจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย ก็หวังว่าจะมีผู้ให้การสนับสนุนให้โครงการดีๆ อย่างนี้ สืบเนื่องต่อไปตราบนานเท่านาน