วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯชลบุรีเป็นประธานพิธีแถลงข่าวปฏิบัติการยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อยจังหวัดชลบุรี

 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวปฏิบัติการยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อยจังหวัดชลบุรี ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย เป็นปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกระดับพื้นที่เพื่อปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน และใช้แนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ลดความดือดร้อนของประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี

จังหวัดชลบุรีจึงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการภายใต้ยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย เป็นปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด Quick win มุ่งเน้นสิ่งที่สามารถทำได้โดยเร่งด่วนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน คือการลดความรุนแรงจากจิตเวชและยาเสพติดในชุมชน การสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที่ และการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยในชุมชน จึงเป็นที่มาของยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ำารายย่อย ซึ่งเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยว ลงพื้นที่ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อจัดการผู้ค้ารายย่อยในชุมชน และนำ ผู้เสพ หรือผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดหรือจากสาเหตุอื่น เข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนและบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ

สำหรับผลการปฏิบัติการในห้วงวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 ของจังหวัดชลบุรี ดังนี้ ผลปฏิบัติการ จำนวน 153 เป้าหมาย ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 3,347 เม็ด ไอซ์ 30.88 กรัม เคตามีน 0.045 กรัม อาวุธปืน 8 กระบอก ผู้เสพ 79 ราย ผู้ค้า 45 ราย ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน 3 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 771,000 บาท