วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

“พิพัฒน์” รมว.แรงงานรุดเยี่ยมโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” โรงไฟฟ้าขนอม

(9 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (8 ก.พ.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมโรงไฟฟ้าขนอม โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณเรศ ชูเกิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สหภาพแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน เนื่องจากนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ และมีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีสถานประกอบกิจการภายใต้การกำกับดูแล จำนวน 6,475 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 70,111 คน โดยเฉพาะอำเภอขนอม เป็นอำเภอที่มีจำนวนสถานประกอบกิจการมากเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัด มีประเภทกิจการที่หลากหลาย ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคประมงทะเล ผมจึงนำคณะลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้าง แรงงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักสากล มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่มาเยี่ยมบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด หรือโรงไฟฟ้าขนอมนั้น ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้นำโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างนำผลผลิตมาบริโภค ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และสามารถพัฒนานำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ และแจกจ่ายให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด และผู้สูงอายุ บริเวณรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงการให้โอกาสลูกจ้างทุกสัญชาติ และลูกจ้างกลุ่มพิเศษได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสวัสดิการที่จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนอมโมเดล ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของสถานประกอบกิจการที่เห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางสังคม สร้างรากฐานเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในจังหวัดได้อย่างน่าชื่นชม ทั้งนี้ จากการเยี่ยมชมบริษัท พบว่า ผลจากโครงการดังกล่าวทำให้สามารถนำผลผลิตไปบริจาคให้แก่นักเรียนโรงพยาบาลวัดและผู้สูงอายุบริเวณรอบโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีการแบ่งปันผลผลิตให้แก่พนักงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการอีกด้วย

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช
9 ก.พ.2567