วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน

ซึ่งนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ ภาคี เครือข่าย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมภายในงาน อาทิ ขบวนแห่วิถีชีวิตชาวบ้านเชียงและวัฒนธรรมประเพณีจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒ ขบวน การแสดงนาฏมวยไทย มวยไทยโบราณ จากโรงเรียนแซแลวิทยา อบจ.อด.๗ และการแสดงแสงสี เสียง สื่อผสม “ตำนานวิถีชีวิตมรดกโลกบ้านเชียง”

ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี