วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2567

 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ณ ห้องประชุม 242 ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี