วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เหยี่ยวข่าวเดลินิวส์เมืองคอน “สายัณห์ ศรีใหม่” รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฎเมืองคอน

(15 ก.พ.) ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวานนี้ (14 ก.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2567 “ร่วมสืบสาน พระราชปณิธานสู่อุดมการณ์ราชภัฏ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่อ “ราชภัฏ”แทนคำ”วิทยาลัยครู” พร้อมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีรศ. ดร.วิชัย แหวน เพชร นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษา ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
โดยหลังการประกอบพิธีราชสดุดีเรียบร้อยแล้วได้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและมอบทุนการศึกษา จาก ผศ.ดร.เหม ทองชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชแก่นักศึกษา จากนั้นเป็นการประกาศและมอบโล่รางวัลนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย หรือ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประเภทต่าง ๆ จำนวน 58 คน โดยมีจำนวนนั้นมีสื่อมวลชนที่ดื้ปฏิบัติหนาที่ต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันในสังคมกว้างขวางรวมด้วย 2 ท่าน ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.สายัณห์ ศรีใหม่ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายเทวัญ เกตุแก้ว ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์คนนครดอทคอม ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาสื่อมวลชน และรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ประจำปี 2567 ท่ามกลางความดีใจของครอบครัวและญาติมิตร หลังจากนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต่อด้วยกิจกรรมเปิดตัว NSTRU APP และปิดท้ายด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช “ร่วมสืบสาน พระราช ปณิธานสู่อุดมการณ์ราชภัฏ”
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2448 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราชใช้กุฏิของพระวัดท่าโพธิ์เป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรก จำนวน 22 คน จนกระทั้งใน พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2500 นายน้อม อุปรมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูในภาค 8 (นครศรีธรรมราช) และโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โดยเปิดทำการสอนชั่วคราวที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่ออาคารเรียน และหอนอนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2502 จึงเปิดสอนเป็นการถาวรบริเวณเชิงเขามหาชัย
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกระดับฐานะเป็น วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 และได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จึงได้รับการยกระดับฐานะเป็น สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช จนกระทั้งสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันอายุรวม 119 ปี

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช
15 ก.พ.2567