วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีจัดโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เสริมทักษะกีฬาให้กับเด็กนักเรียนอำเภอพานทอง ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา

 

เวลา 12 .00 นาฬิกา วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬา อบต.บ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี จัดโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 พื้นที่อำเภอพานทอง ( แห่งที่ 9 ) โดยมี นายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิด มี นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาและเด็กนักเรียนอำเภอพานทองเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมีการฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ให้กับเด็กนักเรียนอำเภอพานทอง ได้เรียนรู้กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เพื่อเสริมทักษะให้เป็นนักกีฬาที่มีความรู้ความสามารถก้าวไปสู่กีฬาระดับชาติต่อไป และ ในเวลา 15.30 นาฬิกา วันเดียวกัน ได้มีพิธีปิดโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดขลบุรี โดยมีนายปรีตรวีย์ วิจบ นายอำเภอพานทอง ประธานพิธีปิด มี นายทัตดนัย คุ้มครอง สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอพานทอง กล่าวรายงาน โดยมี นายวินัย คุ้มครอง นายก อบต.บ้านเก่าอำเภอพานทอง นายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายก อบจ.ชลยุรี นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ที่ปรึกษานายก อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.ขลบุรี เขตอำเภอบางละมุง สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอพนัสนิคม นายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทอง นายก อบต.นาเริก พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก มีวงดุริยางค์โรงเรียนพานทองชนูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีปิด โดยทางนายปรัตรวีย์ วิจบ นายอำเภอพานทอง นายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายก อบจ.ชลบุรี นายทัตดนัย คุ้มครอง สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอพานทอง พร้อมคณะได้มอบเกียรตืบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคน สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับเด็กนักเรียนอย่างมากทีเดียว

# ภาพ/เรื่อง วิรัช หนูขาว