วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม Street Art in Zoo Zone1 ตอน Zoo of Future (สวนสัตว์แห่งอนาคต)

วันที่ (21 ก.พ.67) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 30 คน เข้าพื้นที่เพื่อร่วม

โครงการพัฒนาพื้นที่ให้บริการในสวนสัตว์ด้วยศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (Street Art) เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ อนุรักษ์ และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ครั้งที่ 1 หัวข้อ Zoo of Future (สวนสัตว์แห่งอนาคต) ณ บริเวณอาคารโซนพลาซ่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี