วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการบุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ครั้งที่ 1/2567

 

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการบุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคลองหลวง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากนายเทวินทร์ นันทชัยสิริกุล ประธานเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี (เครือข่าย ป.ชบ.) กับพวก ขอให้ตรวจสอบกรณีมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์บุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร บริเวณเนินสาธารณประโยชน์ (เขานางนม) หมู่ที่ 5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ เนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน เพื่อครอบครองที่ดินหาผลประโยชน์ พร้อมทั้งมีการเข้าไปบุกรุกที่ดินโดยการถางป่า พร้อมทั้งมีการข่มขู่ผู้ที่เข้าไปคัดค้าน ทำให้ประชาชนเกิดการเกรงกลัว จึงได้มาร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะนำที่ดินกลับมาเป็นที่สาธารณะประโยชน์เหมือนเดิม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอยร่วมกัน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าว ให้สรุปความชัดเจนของพื้นที่ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐประเภทใดและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาที่ดินของรัฐ โดยในระยะเร่งด่วนให้ดำเนินการสำรวจและรังวัดจัดทำแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน สั่งการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ดำเนินมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลและคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และในระยะยาว จัดให้มีการแสดงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก เช่นการทำแนวรั้ว ปักแนวเขต และแผ่นป้ายแสดงสถานะของที่ดิน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่ดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร บริเวณเนินสาธารณประโยชน์ (เขานาวนม) ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทราบโดยเร็ว