วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าชลบุรี ลุย สอบ ผู้บุกรุกที่ดินอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร สั่งดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมคลองหลวง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการบุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ครั้งที่ 1/2567 เนื่องมาจาก จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากนายเทวินทร์ นันทชัยสิริกุล ประธานเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี (เครือข่าย ป.ชบ.) กับพวก ขอให้ตรวจสอบกรณีมีผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ บุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร บริเวณเนินสาธารณประโยชน์ (เขานางนม) หมู่ที่ 5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ เนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน เพื่อครอบครองที่ดินหาผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการเข้าไปบุกรุกที่ดินโดยการถางป่า พร้อมทั้งมีการข่มขู่ผู้ที่เข้าไปคัดค้าน ทำให้ประชาชนเกิดการเกรงกลัว จึงได้มาร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อนำที่ดินกลับมาเป็นที่สาธารณะประโยชน์ และให้ประชาชนได้ใช้สอยร่วมกัน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าว ให้สรุปความชัดเจนของพื้นที่ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐประเภทใด และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาที่ดินของรัฐ โดยในระยะเร่งด่วนให้ดำเนินการสำรวจ และรังวัดจัดทำแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน สั่งการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ รวมทั้งศึกษามาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมดูแลและคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ส่วนระยะยาว จัดให้มีการแสดงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก เช่น การทำแนวรั้ว ปักแนวเขต และแผ่นป้ายแสดงสถานะของที่ดิน

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่ดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร บริเวณเนินสาธารณประโยชน์ (เขานาวนม) ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทราบโดยเร็ว

 

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.