วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ทร.แจงปมจ้างเอกชนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ จ.ระยอง โครงการ ‘ดินแลกน้ำ’ ยันโปร่งใส รัฐไม่เสียผลประโยชน์

 

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร ผบ. ฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ เปิดแถลงข่าว กรณีการจ้างบริษัทเอกชนรับเหมาเข้าดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง (ในส่วนพื้นที่ จ.ระยอง) และพาเยี่ยมชมจุดที่มีการดำเนินการขุดลอก พร้อมเปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการ ‘ขุดดินแลกน้ำ’ เป็นการนำเอาวัสดุมูลดินที่ได้จากการขุดลอก มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ และเปลี่ยนเป็นมูลค่า โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินขุดลอกโครงการทั้งหมด ทางผู้รับเหมาจะใช้เงินจากการนำเอามูลดินที่ขุดลอกขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งมาเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนรายได้จากการจำหน่ายดินที่เหลือจะส่งคืนให้กองคลัง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับทางภาครัฐ ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ และยังได้เงินจากโครงการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ‘ขุดดินแลกน้ำ’ โดยได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของ ผบ.ทร. ที่ต้องจัดการทำทุกโครงการให้โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่วนประเด็นที่สงสัยเรื่องการนำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าจ้างในการขุด ซึ่งจะทำให้รัฐเสียประโยชน์นั้น ยืนยันเป็นไปตามสัญญาที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เซ็นสัญญากับบริษัทรับเหมาได้มีการประเมินราคามูลดินโดย คกก. กำหนดราคามูลดินขุดลอกงานจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ดังกล่าว สัญญาจ้างเฟส 1 เป็นเงิน 65 ลบ. รวมยอดเงินที่ได้ 82,338,312 บาท โดยมีเงินส่วนต่างที่เหลือจากการทำโครงการจะอยู่ที่ 16,758,312 บาท ซึ่งฐานทัพเรือสัตหีบ จะส่งเข้าคลัง เพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ยืนยันรัฐไม่เอื้อประโยชน์เอกชนแน่นอน และการร่างสัญญา หรือ TOR มีหลายหน่วยงานร่วมพิจารณาตรวจสอบ

 

สำหรับโครงขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ‘ขุดดินแลกน้ำ’ เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม รวมทั้งรองรับ EEC ด้วย โดยมีการดำเนินการใน 4 เฟส จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพปริมาตรรองรับน้ำจากเดิม 9.89 ลบ.ม. เป็น 21.89 ลบ.ม. โดยจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี และระยอง มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว