วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สมิติเวช ศรีราชา-ชลบุรี พร้อมดูแลชุมชนภาคตะวันออกให้ปลอดโรคร้ายด้วยวัคซีนสำหรับทุกเพศทุกวัยใน “งานวัคซีนคาเฟ่ By สมิติเวช”

 

เพื่อตอบรับการเจริญเติบโตของภูมิภาคตะวันออก สมิติเวช มุ่งเน้นค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการป้องกันและรักษา เพื่อตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพด้วยการป้องกันโรคด้วยวัคซีนซึ่งเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง
นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และสมิติเวช ชลบุรี บริหารงานภายใต้นโยบาย “เราไม่อยากให้ใครป่วย” มอบคุณค่าผ่านการดูแลและป้องกันการเกิดโรค เพื่อให้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ เพราะเราอยากให้ทุกคนสุขภาพดี ดังนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นงานวัคซีน คาเฟ่ขึ้น เป็นงานที่รวบรวมวัคซีนต่าง ๆ เพื่อพร้อมดูแลชุมชนภาคตะวันออกให้ปลอดโรคร้ายด้วยวัคซีนสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยวัคซีนภายในงาน

ประกอบไปด้วย
– วัคซีนไข้เลือดออก โดยวัคซีนป้องกันไวรัสไข้เลือดออก มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์ ได้ 80.2% และป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ 90.4% โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4-60 ปี

 

– วัคซีนโควิด สามารถหยุดยั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวงกว้างได้ เมื่อร่างกายได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของโรคใด ๆ กระบวนการของร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น ทำให้เราไม่ป่วยเป็นโรคนั้น หรือถ้าป่วยก็มีอาการไม่รุนแรง การฉีดวัคซีน โควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน จะทำให้ลดอาการป่วยลง หรือถ้ามีอาการป่วยก็จะไม่รุนแรง รวมถึงลดโอกาสการเสียชีวิตลงด้วย
– วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อย และมักจะมีการระบาดช่วงฤดูฝน ในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะสามารถหายเองได้ในเวลา 3-5 วัน แต่ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน มักมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาล และจากข้อมูลในประเทศไทบพบว่ากลุ่มที่มีอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุดจากโรคไข้หวัดใหญ่ คือ เด็กเล็กและผู้สูงวัย
– วัคซีนป้องกันปอดอักเสบในเด็กและผู้ใหญ่ การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสในผู้สูงอายุ สามารถครอบคลุมสายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสรุนแรงในประเทศ ไทยได้ถึง 70-78 %

– วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งเพศชายก็สามารถฉีดวัคซีนชนิดนี้ได้
– วัคซีนงูสวัด มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 97% ในผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการปวดเส้นประสาท 91.2%
– วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โรคไอกรนสามารถเกิดได้ทั้งในเด็กโตและผู้ใหญ่ รวมถึงอาจแพร่เชื้อไปยังเด็กเล็กได้ จึงแนะนำให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 10-18 ปี และผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักชนิดไร้เซลล์ อย่างน้อย 1 ครั้ง และแนะนำให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ ทุกคน ทั้งนี้ หากไม่ได้รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก อาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคอันตราย หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยการป้องกันโรคด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนตั้งแต่เด็ก และรับวัคซีนเพื่อกระตุ้นซ้ำเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

– วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แม้ในปัจจุบัน โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ หากผู้ที่ติดเชื้อได้รับวัคซีน Post-Exposure Prophylaxis (PEP) หลังจากถูกสุนัขหรือสัตว์อื่นๆ กัด แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ตระหนักถึงอันตราย ปล่อยปละละเลย ไม่มาพบแพทย์ ไม่รับการฉีดวัคซีน จึงทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
– วัคซีนป้องกันมือเท้าปาก (เด็ก) จากการศึกษาพบบว่าหลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันการติดเชื้อมือเท้าปากได้ 90.0-97.4% ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเมื่อติดเชื้อได้ 100% และยังมีภูมิมากกว่า 95.1% เมื่อผ่านไป 2 ปี จึงยังไม่มีคำแนะนำสำหรับการฉีดเข็มกระตุ้น
โดยรายละเอียดในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
– การร่วมพูดคุยกับคุณหมอ ในหัวข้อ “วัคซีน อาวุธสำคัญในการป้องกันโรคร้าย” โดย พญ.กาญจนา วรรณวิไล
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ และ นพ.ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
– “เราไม่อยากให้ใครป่วย อัพเดทโรคฮิตที่ต้องป้องกัน” โดย นพ.มั่นจิตต์ ณ สงขลา อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และ
“หมอออ!! พร้อมเคลียร์ปัญหาของสาว ๆ ที่ต้องการคำตอบ” โดย พญ.กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม สูติ-นรีแพทย์ด้านโรคมะเร็งวิทยาและ MIS โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
– ประเมินความเสี่ยงโรครายบุคคลด้วย หุ่นยนต์ AI เทคโนโลยีสุดล้ำที่ใช้ AI ในการประมวลผล 6 โรคร้ายที่อันตรายที่สุด เพื่อวางแผนป้องกันด้วยการตรวจสุขภาพส่วนบุคคล
– ซื้อวัคซีนในงาน ในราคาสุดพิเศษ และเล่นกิจกรรม รับกาแฟ ฟรี
งาน Vaccine Café โดยสมิติเวชศรีราชา และสมิติเวช ชลบุรี จัดขึ้นที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

# นภชนก เหมือนนามอญ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน# 087-614-2444