วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ชลบุรี จัดงาน OTOP Chonburi Fair 2024 เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการแข่งขันทางธุรกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

01 มี.ค. 2024
203

 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Chonburi Fair 2024 และเยี่ยมชมร้านค้าภายในงาน ณ บริเวณเวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดชลบุรี ,นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสุกุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยการจัดงาน OTOP Chonburi Fair 2024 ได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการแข่งขันทางธุรกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชลบุรีกับเครือข่าย OTOP จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีร้านค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 318 ร้านค้า ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี