วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

มหาเถระสมาคม แต่งตั้ง “พระครูสาธุกิจจานันท์” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ

03 มี.ค. 2024
260

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถวายการต้อนรับ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 ได้เดินทางมามอบตราตั้งพระครูสาธุกิจจานันท์ (อุดม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย ซึ่งปัจจุบันรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ อย่างเป็นทางการ

 

โดยการประกาศแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้แต่งตั้งให้ พระครูสาธุกิจจานันท์ ฉายา อุดม อานนฺโท อายุ 63 พรรษา 47 วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ. วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ตามกฎของมหาเถรสมาคมว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ โดยมีฐานานุศักดิ์แต่งตั้งฐานานุกรมได้ 3 รูป

 

นอกจากนี้ยังได้ด้มีการประกาศแต่งตั้ง พระครูอภิวัฒนวิกรม ฉายา อภิวฑฺฒโน วัดปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ให้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ และได้แต่งตั้งฐานานุกรม จำนวน 3 รูป ประกอบด้วย พระใบฎาวรัญยู วัดสันป่าเหียง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระปลัด” , พระพงษกร วัดปากทางสามัคคี อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระสมุห์” และ พระสอาด วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ “พระใบฎีกา”

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.