วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อบจ.ระยอง เปิดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเพื่อระยองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักข่าวระยอง เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 5 มี.ค.67 ที่โรงแรมโนโวเทล สตาร์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เปิดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเพื่อระยองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 มี ส.อบจ.ระยอง ผู้นำ อปท. และสื่อมวลชนระยอง เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.ระยอง มีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ร่วมงานฯ ภายในงานมีการนำเสนอ และภาพรวมภารกิจของ อบจ.ระยอง ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนอาวุโสและขวัญใจสื่อมวลชนในจังหวัดระยอง เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว) ประจำปี 2567 รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษโดยนักพูดชื่อดัง อ.จตุพล ชมภูนิช พร้อมกับมีการร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกันอีกด้วย

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคประชาชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ ความคิดเห็น และเปิดมุมมองใหม่ในการร่วมกันพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว