วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

จองด่วน!! น้ำพระพุทธมนต์กลางหาวในบาตรน้ำมนต์ปลียอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ฯ 12 ปีนักษัตรผสมน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เมืองคอนอีก 6 แหล่งจำนวนจำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมยกสุดท้าย “พระบรมธาตุ ฯมรดกโลก” กำหนดประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังในวันที่ 16 ก.ค.นี้ ณ.วิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

(10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราช ที่ห้องประชุมพุทธสมาคม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนายภาณุ อุทัยรัตน์ สว.และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการวดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกโลก โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานคณะกรรมการโครงการวัดพระมหาธาตุ ฯมรดกโลก เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการ ฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

โดยในที่ประลชุมได้หยิบยกในเรื่องระยะเวลาการรวบรวมการจัดทำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสรุปและส่งเข้าสู่การพิจารณาตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลเพื่อให้ ครม.พิจารณาอนุมัติในนามประเทศไทยส่งเข้าสู่การพิจารณาต่อคณะกรรมการยูเนสโก เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และคณะกรรมการยูเนสโกจะพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2568 ประมาณเดือนสิงหาคม 2568 โดยทางคณะกรรมการ ฯได้มีการแบ่งงานกันทำยืนยันจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลาในทุกขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนการพิจารณาภายในประเทศจะเสร็จสิ้นภายในปี 2567 จากนั้นจะส่งเข้าสู่การพิจารณานอกประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการเป็นปีสุดทายของโครงการนี้ และมั่นใจว่าจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจากประเทศสมาชิกและประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นเป็นมรดกโลกประจำปี 2568 ในเดือนสิงหาคม 2568 อย่างแน่นอน

ในช่วงนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน่วยงานทั่วภาครัฐและเอกชนจะต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวพุทธทั่วประเทศ โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางคณะกรรมการ ฯจะจัดกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา วันที่ 20-21 ก.ค. นี้ รวมทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2567 เทศกาลบุญสารทเดือนสิบ 24 ก.ย.-8 ต.ค. 2567 นอกจากการจัดกิจกรรมตามวัน เวลาที่กำหนดแล้ว ในแต่ละกิจกรรมจะมีการจัดทำธงสัญลักษณ์ “มรดกโลก” ประดับประดาทั่วเมืองทั้งในตัวจังหวัดและทุกอำเภอ

 

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมจำเป็นงบประมาณสมควร ในขณะที่เงินทุนที่เกี่ยวข้องอยู่ในบัญชี 2 บัญชีของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ทางคณะกรรมการ ฯจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดทำน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์บรรจุขวดขนาดเล็ก 2 รูปแบบ ๆ ที่ 1 มีเฉพาะน้ำพระพุทธมนต์ รูปแบบที่ 2 มีนำพระพุทธมนต์และมีหัวนอโม (หัวนะโม) บรรจุภายในขวด 1 หัว โดยผลิตจำนวนจำกัดแค่ 20,000 ขวดเท่านั้น และกำหนดประกอบพิธีพุทธาภิเษกในเวลา 13.39 น.วันที่ 16 ก.ค. นี้ ณ.วิหารธรรมศาลา มีพระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) เป็นประธาน โดยมีพระเกจิทรงอภิญญาโดยเฉพาะพระครู 4 กา มีสมณศักดิ์สูงเรียกว่าสมเด็จพระราชาคณะลังกาแก้ว รักษาพระบรมธาตุเจดีย์ ประกอบด้วยพระครูกาแก้ว พระครูการาม พระครูกาชาด และพระครูกาเดิม และพระเกจิชื่อดังอีก 5 องค์รวม 9 องค์ ร่วมนั่งปรกอธิฐานจิตปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว

สำหรับนำพระพุทธมนต์ดังกล่าวนับเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่หายากที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะมีส่วนผสมของน้ำพระพุทธมนต์จากบาตรน้ำมนต์ปลายปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก็บสะสมไว้ทุกปี รวม 12 ปีรวมกันเป็นน้ำพระพุทธมนต์กลางหาวจากบาตรน้ำมนต์ปลายปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ 12 ปีนักษัตรจะนำมาผสมกับน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีการประกอบพิธีตักน้ำจากแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่งดังกล่าวเพื่อนำไปประกอบในราชพิธีสำคัญของชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ผู้สนใจติดต่อสั่งจองภายในวันที่ 28 ก.ค. 2567 ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการพระบรมธาตุมรดกโลก หรือที่นายมีเกียรติ อ้นทอง “เอก ลิกอร์” โทร.094-5399619 หรือที่นายไพฑูรย์ อินทศิลา “คนข่าวตัวดำ” โทร.081-6761299

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
10 ก.ค.2567