วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่ 15- วัน 15 คืน ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 8 ตุลาคม 2567 นี้

(10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเย็นวานนี้(9 ก.ค.67) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567 โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จึงกำหนดจัด 15 วน 15 คืน ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 8 ตุลาคม 2567 รวม 15 วัน 15 คืน ภายใต้แนวคิด นครา ศรัทธา อารยธรรม 101 ปี บุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช The 2nd Century Begins @ 2024 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นหลากหลาย ใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกิจกรรมศาสนศรัทธา พิธีบวงสรวงก่อนเริ่มงาน 7 จุด การยกหฺมฺรับ ถวายหฺมฺรับแบบประเพณีโบราณ ,กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน การแถลงข่าวการจัดงาน พิธีเปิดงาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2567 การแข่งขันสามล้อพ่วงท้ายหรือสามล้อรับจ้าง การแข่งขันเซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วงและตะกร้อลีลา ,กิจกรรมลานวัฒนธรรม การประกวดวรรณกรรมไทย เพลงร้องเรือเด็กชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขบวนแห่หฺมฺรับและการประกวดหฺมฺรับ ชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 การประกวดกลอนสด/การปะกวดยุวมโนราห์/หนังตะลุงทอล์กโชว์และหนังตะลุงเยาวชน การแสดงหนังตะลุง

สำหรับลการจัดนิทรรศการหุ่นเปรต ขบวนพาเหรดเปรตและการประกวดหุ่นเปรต ในวันแรม 13 ค่ำ เดือนสิบ ตรงกับวันที่ 30 ก.ย. 2567 ,กิจกรรมกาชาดสร้างสรรค์บุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช การประกวดเทพบุตรเมืองนคร การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การประกวดร้องเพลง MCOT มิวสิคแชมป์เปี้ยน การแสดงมโนราห์/เพลงบอกและการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2567 วันที่ 8 ตุลาคม 2567 และกิจกรรมอำนวยการประสานงานและอำนวยความสะดวก การจัดระเบียบการจราจรและพื้นที่จอดรถ กองอำนวยการร่วมและการรักษาความสะอาด”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุม ได้หยิบยกปัญหาที่มีการวิพากวิจารณ์และตำหนิการจัดงานมากที่สุดแทบทุกปีคือการจอดรถภายในบริเวณงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 “ทุ่งท่าลาด” ซึ่งนายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวอาวุโส ประธานจัดกิจกรรมนิทรรศการประกวดหุ่นเปรต-พาเหรดเปรต เสนอให้มีผู้รับเหมาจัดเก็บค่าจอดรถเพื่อปัญหาการจอดรถกีดขวาง รถเฉี่ยวชนและรถสูญหายที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยจากทุกปีที่มีการจัดเก็บการจอดรถในอัตรารถยนต์ 60 บาท รถ จักรยานยนต์ 40 บาท ซึ่งถือว่าแพงมากจนประชาชนเดือดร้อนแม้ในปีที่แล้วจะมีการปรับราคาลงมาเป็นรถยนต์ 40 รถจักรยานยนต์ 20 บาท ประชาชนก็ยังบ่นและวิพากวิจารณ์ตำหนิว่ายังเป็นอัตราที่แพง จนเป็นสาเหตุให้ผู้มาเที่ยวงานจอดรถริมถนนด้านอกทุกทิศทางกลายเป็นปัญหาการจราขจรที่ติดขัดอย่างหนัก ในปีนี้จึงควรจัดเก็บในอัตรารถยนต์ 30 บาทและรถจักรยานยนต์ 10 บาท ปรากฏว่าการโหวตในที่ประชุมเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์

โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้มีการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามปกติจัด 10 วัน 10 คืน แต่ในปีที่ผ่านมาครบ 100 ปีจึงจัดเฉลิมฉลอง 20 วัน 20 คืน สำหรับในปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กำหนดจัด 15 วน 15 คืน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมจะมีการผสมผสานทั้งกิจกรรมด้านศาสนาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ กิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมของเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นหลังตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชน ระลึกเรื่องบาป บุญคุณโทษ เกรงกลัวละอายต่อการกระทำผิด รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย นับเป็นการจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ไพฑูรย์ อินทศิลา/ นครศรีธรรมราช
10 ก.ค.2567